Het Werkhuis

Verwijzers

Onze cliënten zijn mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. Ze worden aangemeld vanuit de (forensische) psychiatrie, de reclassering, het UWV of de gemeente. Ze hebben door bijvoorbeeld een (langdurig) verblijf in een psychiatrische instelling een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het Werkhuis zorgt ervoor dat herintreding op de arbeidsmarkt weer mogelijk wordt.