Het Werkhuis

Uitstroom

Als een cliënt heeft laten zien dat zijn arbeidsvaardigheden (en gedrag) op orde zijn, gaan we samen op zoek naar een geschikte (externe) werkplek. Vaak zijn dit werkervaringsplekken waar de cliënt kan laten zien dat hij de vaardigheden van een beginnende beroepsprofessional beheerst. Eventueel kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden aangegaan. De medewerkers van het Werkhuis blijven dan ondersteunen en bijsturen waar nodig. Als alle partijen tevreden zijn over het dienstverband kan het bedrijf besluiten de cliënt in vaste dienst te nemen.