Het Werkhuis
Nieuws

Het Werkhuis levert bijdrage aan Festival Forensische Zorg

Ieder jaar organiseert de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid het Festival Forensische Zorg. Een dag vol workshops, lezingen, debatten en informatie voor professionals in de forensische zorg. Collega’s uit het hele land geven zelf vorm en inhoud aan de vele sessies. Het Werkhuis levert ook een inhoudelijke bijdrage aan het festival. Samen met gemeente Venray, de reclassering en het UWV bemannen we een stand op het ervaringsterras en geven we uitleg over onze samenwerking. 

Door nauw samen te werken, zorgen we voor een 
warme overdracht bij verandering van titel en/of zorginstelling, wordt alle beschikbare informatie gedeeld met ketenpartners en loopt het traject van cliënten minder vertraging op, doordat niet steeds opnieuw gestart hoeft te worden. Cliënten zijn dus gebaat bij onze aanpak. Tijdens het festival vertellen we hier graag meer over.

Meer weten over het Festival Forensische Zorg?