Het Werkhuis

Cliënten

Als u een verwijzing hebt naar het Werkhuis bekijken we in een intakegesprek samen met u hoe we u het beste kunnen helpen. Afgestemd op uw persoonlijke situatie kiezen we de werkzaamheden die bij u passen. Zo kunt u aan de slag met houtbewerking, montage- en verpakkingswerkzaamheden en/of grafische vormgeving. Ook worden werkzaamheden op externe locaties uitgevoerd. Door te werken in het Werkhuis leert u wennen aan het werkritme, samenwerken met collega’s, opdrachten aannemen en uitvoeren en omgaan met leidinggevenden. Kortom: u leert er vaardigheden die nodig zijn om (opnieuw) de arbeidsmarkt te betreden.

Tijdens het intakegesprek worden duidelijke doelen gesteld en worden afspraken gemaakt over de dagdelen en tijdstippen waarop de werkzaamheden worden verricht. Aansluitend aan de intake maakt u kennis met de werkbegeleiders van het Werkhuis. Uw verwijzer is bij de intake aanwezig.

De werkbegeleiders rapporteren aan uw verwijzers over de voortgang en de realisatie van uw doelen.